Указом президента порушено Коаліційну угоду, Постанову парламенту та Програму діяльності уряду

pic_27d7192126cf2038cbbdcc941ad62e09Президент видав указ про утворення Конституційної комісії. Їй визначено статус допоміжного органу при главі держави. Комісія не обиратиме собі голову. Цю посаду указано «запропонувати» голові парламенту. Склад комісії не сформовано. Пропозиції щодо нього мають подати фракції парламенту, уряд, наукові установи, громадські організації, до 12 березня. Указ передбачає можливість участі у комісії іноземців.

Пункт другий положення про комісію зобов’язує її керуватися: «Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням». Важко уявити якими президентськими, чи урядовими актами може регулюватися діяльність комісії з конституційної реформи.

Втім один урядовий акт для Конституційної комісії таки згодиться. Це Програма діяльності Кабінету Міністрів, затверджена у грудні парламентом. У її преамбулі сказано, що неодмінною складовою урядової програми є Коаліційна угода. Ось її розділ другий: «Забезпечення публічного та відповідального процесу внесення змін до Конституції України

1.1. Утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України (далі – ТСК) для підготовки узгоджених коаліцією змін до Конституції України. ТСК має діяти на засадах відкритості, гласності, професіоналізму, науковості, колегіальності та незалежності у прийнятті рішень.

1.2. Персональний склад ТСК формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді України, при цьому переважну більшість у ТСК матимуть представники коаліції. До участі у роботі ТСК будуть залучені Президент України, члени Кабінету Міністрів України, експерти в галузі конституційного права;

1.3. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України готує узгоджений законопроект про внесення змін до Конституції України з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії).».

Таким чином утворення Конституційної комісії президентом суперечить Коаліційній угоді, а через неї Програмі діяльності Кабміну та Постанові парламенту.

То нехай. Не вперше. Гірше те, що указант, перехопивши політичну та адміністративну ініціативу, нічого не говорить про зміст конституційної реформи. Є окремі еклектичні порухи на кшталт «проблеми недоторканості», намагання силоміць об’єднати територіальні громади, спроб реформи судоустрою, але вони поза системним баченням державного устрою країни. Ці смикання лише руйнують державу, унеможливлюючи її мирну трансформацію.

На тлі розвалу платіжної системи, війни та економічної кризи намагання відродити дореволюційну систему влади, де президент знову перетвориться на визначальний центр впливу, виглядають цілком безпорадними. Про політичні іновації годі й говорити.

Comments are closed.